Gratis verzending vanaf €50,-

 +31 (0)458200055

Retourbeleid

Het kan zijn dat u een product wilt retourneren naar Dentsend, bijvoorbeeld wanneer u niet geheel tevreden bent over één van de geleverde producten. In dat geval kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wij hanteren enkele voorwaarden waar een retouropdracht aan moet voldoen. Lees daarom alstublieft de informatie op deze pagina zorgvuldig door wanneer u besluit contact met ons op te nemen. 

Retourvoorwaarden

1

U kunt binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Wij behouden het recht om een retourzending te weigeren of kosten in rekening te brengen wanneer deze beschadigd is of wanneer er gebruikssporen aangetroffen worden.

2

Producten waarvan de verzegeling verbroken is zijn uitgezonderd van dit herroepingsrecht. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na telefonisch overleg met ons aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht.

3

Bij bepaalde goederen kan om hygiënische redenen het herroepingsrecht worden uitgesloten. Persoonlijke en bederfelijke producten (Bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot: gels, tandpasta's en mondwaters) kunnen alleen worden geretourneerd indien de verpakking verzegeld is.

4

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. In geval van ontbinding bent u verplicht het ontvangen product binnen 14 werkdagen na de ontbinding aan Dentsend terug te zenden in de staat waarin u het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van de retourzending zijn voor eigen rekening.

5

Indien u van het herroepingsrecht (zoals vermeld bij punt vier) gebruik heeft gemaakt, dan draagt Dentsend binnen veertien dagen zorg voor terugbetaling van het door u aan Dentsend betaalde middels een bank- of girooverschrijving. Dentsend is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

6

Het ruilen van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (bijvoorbeeld producten die naar uw specificaties zijn vervaardigd), is helaas niet mogelijk evenals restitutie. Dit geldt ook voor producten die u buiten de site om via Dentsend heeft besteld.

Binnen 14 dagen gebrek melden

U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Uw klachten, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, dient u binnen 14 dagen na levering (of binnen 14 dagen na factuurdatum indien de producten niet eerder aan u (konden) worden geleverd), aan Dentsend ter kennisgeving worden gebracht.

14 dagen herroepingsrecht

U heeft ook het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen deze - op eigen kosten - zonder opgave van redenen te retourneren met behulp van het retourformulier. Stuur het artikel compleet met alle toebehoren retour vergezeld van de koopbevestiging, retourformulier, factuur of pakbon en in een deugdelijke verpakking.

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, het moet dan gaan om:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;

Kosten retourzendingen

Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst van betreffende goederen gerestitueerd. De kosten van retourzendingen komen voor uw rekening. Hierbij is een basispakket als verzending voldoende. 

Retouradres

Dentsend
Emmerblok 1
4751 XE Oud Gastel

30 dagen garantie SleepPro

Indien u niet tevreden bent over het gebruik van de SleepPro Snurkbeugel, dan kunt u deze binnen 30 dagen na ontvangst retourneren aan Dentsend. Gebruik hiervoor altijd het retourformulier.

Na ontvangst van uw retourzending ontvangt u de aanschafwaarde van het product ten tijde van uw bestelling (excl. verzendkosten) binnen 14 dagen terug.

Let op: De “30 dagen geld terug” garantie is van toepassing op de volgende producten van SleepPro

  • SleepPro Snurkbeugel Standaard
  • SleepPro Woman
  • SleepPro Standaard Duo
  • SleepPro SFA
  • SleepPro Snurkbeugel op Maat

Gebruik altijd ons retourformulier!

Als u een retour naar ons magazijn opstuurt moet u omwille van een snelle afhandeling het retourformulier gebruiken. Als u het retourformulier niet gebruikt of niet volledig invult zal de afhandeling van uw retour aanzienlijk langer gaan duren.

download retourformulier

Mijn gebitsafdruk is mislukt, wat nu?!
Het kan voorkomen dat uw gebitsafdruk niet goed lukt en dat het tandheelkundig laboratorium u verzoekt een nieuwe gebitsafdruk te maken. Immers, bij een verkeerde afdruk zal het bitje ook niet goed passen. U dient te allen tijde de meegestuurde handleiding te volgen. Wanneer de eerste gebitsafdruk niet naar wens is dan kunt u contact opnemen met de customer service van Dentsend. Zij zullen u de mogelijkheden voorleggen om op korte termijn toch over een goed product te kunnen beschikken en u informeren over het te volgen traject. Wij willen u er op attenderen dat het laboratorium leidend is bij de constatering van een fout onzerzijds dan wel uwerzijds.

Kosten voor het aanschaffen van een nieuwe afdrukset exclusief verzendkosten: 

Type afdrukset Prijs excl. verzendkosten
1 kaak met of zonder lepel  € 5,95
2 kaken met of zonder lepel € 9,95

Zorg er daarom voor dat u altijd goed de instructies volgt voor het maken van een gebitsafdruk. De handleiding treft u op deze pagina in .PDF formaat. U kunt deze bijvoorbeeld uitprinten om tijdens het maken van de gebitsafdruk bij de hand te hebben.